Vartotojas
Slaptažodis
TAISYKLĖS

Užpildydamas registracijos formą Jūs (toliau - Vartotojas) patvirtinate, kad Jums yra suėję 18 metų.

Užpildydamas registracijos formą Vartotojas tuo pat metu užsiregistruoja savo anketą Portaluose – gaynet.onl, gay.lv, lesbi.lv, lesbi.lt, gaynet.lt.

Jūsų vartotojo vardas negali būti kompanijos, organizacijos vardas ar prekės ženklas, taip pat negalima vartoti žodžių reiškiančių paslaugas ar susijusių su vardais, pavardėmis ar viešai žinomų žmonių vardais.

Negalima registruoti vartotojo sąskaitų apsimetant kuo nors kitu.

Užpildydamas registracijos formą ir klausimynus kitose Portalo dalyse, Vartotojas patvirtina, kad informacija, kurią jis įvedė yra teisinga.

Vartotojai negali registruoti vartotojo sąskaitų, siekdami naudotis Portalo resursais komerciniams tikslams, prekių ir paslaugų reklamai, renginių reklamavimui ar reklaminių laiškų siuntimui.

Portalo paslaugos, tiek mokamos, tiek nemokamos yra tokios kokios yra. Paslaugų teikėjas (Toliau - Teikėjas) užtikrina Portalų veikimą ir nėra įpareigotas gerinti ar kitaip keisti Portalus pagal Vartotojo pageidavimus.

Teikėjas neteikia jokių garantijų susijusių su Portalų veikimu ir neprisiima jokios atsakomybės už tiesioginę ar netiesioginę žalą atsiradusią Vartotojui ar trečiosioms šalims naudojantis Portalu.

Vartotojas turi teisę panaikinti savo vartotojo sąskaitą bet kuriuo metu. Panaikinta sąskaita negali būti atnaujinta ir pinigai sumokėti už mokamas paslaugas negali būti grąžinami. Panaikinus vartotojo sąskaitą, informacija apie vartotoją (el. pašto adresas, IP adresai, kuriais jungtasi prie anketos) laikomi Teikėjo serveryje du mėnesius.

Atskiroms Portalo dalims yra specialios taisyklės, su kuriomis galima susipažinti atitinkamose skiltyse. Vartotojai, kurie naudojasi atitinkamomis skiltimis, privalo laikytis šių Taisyklių. Vartotojams, nesilaikantiems papildomų Taisyklių taikomos tokios pat sankcijos, kaip ir nesilaikantiems šių Taisyklių.

Teikėjas neatsako už informaciją (tekstus, audio/video bylas, paveikslėlius), atsiųstą Portalų Vartotojų.

Kiekvienas vartotojas atsako už informaciją (tekstus, audio/video bylas, paveikslėlius), kurią atsiunčia į Portalus.

Portaluose negali būti talpinama jokia neteisėta informacija tekstų, audio/video bylų ar paveikslėlių forma. Taip pat negali būti talpinama informacija, kurios autorinės teisės nepriklauso ją talpinančiam Vartotojui.

Naudojantis Portalų resursais Vartotojui draudžiama keiktis, vartoti vulgarius išsireiškimus, įžeidinėti, žeminti, niekinti arba bet kokia forma skleisti melagingą informaciją apie kitus Vartotojus, taip pat siųsti įžeidžiančią, gąsdinančią, šventvagišką, melagingą ar kitų asmenų garbę ir orumą žeminančią informaciją tekstų ar bylų forma.

Portaluose negali būti talpinama jokia neteisėta informacija tekstų ar bylų forma. Teikėjas turi teisę pateikti teisėsaugos institucijoms informaciją apie Vartotoją, kuris atsiuntė į Portalus neteisėtą informaciją. Teikėjas gali tai daryti neįspėjęs Vartotojo.

Teikėjas turi teisę peržiūrėti bet kurią bylą, kuri atsiunčiama į Portalą Vartotojų, siekiant užtikrinti, kad laikomasi Taisyklių.

Teikėjas turi teisę be papildomo paaiškinimo redaguoti arba ištrinti iš Portalų bet kurią informaciją patalpintą Vartotojų – tekstus, paveikslėlius ir audio/video bylas.

Teikėjas neatsako už reklamos, talpinamos Portaluose turinį ar reklamuojamų prekių/paslaugų kokybę. Šią atsakomybę prisiima reklamos davėjas.

Teikėjas neatsako už interneto resursų, į kuriuos yra nuorodos iš šio Portalo, turinį.

Portaluose gali būti erotinio pobūdžio informacijos teksto ar audio/video bylų pavidalu.

Teikėjas neatsako už informacijos, kuri buvo perspausdinta iš kitų šaltinių tikrumą.

Teikėjas turi teisę be atskiro įspėjimo uždaryti bet kurią vartotojo sąskaitą, jei jos savininkas nebuvo prisijungęs prie Portalo per 90 dienų periodą.

IŠVADA

Registruodamasis Portaluose Vartotojas patvirtina, kad jis/ji supranta ir pilnai pripažįsta šias Taisykles ir Privatumo Politiką. Vartotojas įsipareigoja neginčyti ir neprieštarauti šioms Taisyklėms ir Privatumo Politikai.

Teikėjas turi teisę pakeisti ar papildyti šias Taisykles ar Privatumo Politiką neįspėjęs apie tai Vartotojo.

Vartotojai yra atsakingi už Taisyklių ir Privatumo Politikos pokyčių stebėseną ir savo vartotojų sąskaitų uždarymą jei nesutinka su jomis.

Teikėjas gali užblokuoti prisijungimą prie Portalų bet kuriam Vartotojui, kuris nesilaiko šių Taisyklių ir Privatumo Politikos.

Privatumo politika

Asmens duomenų teikimas yra profilio sukūrimo ir paslaugų gavimo Portaluose išankstinė sąlyga. Registruojantis Portaluose, Vartotojas sutinka, kad Operatorius apdoroja jo asmens duomenis tiek Web versijoje, tiek mobiliosiose aplikacijose.

Portalo skyriuje "Nustatymai" Vartotojas turi teisę valdyti, ištaisyti, ištrinti apie save pateiktą informaciją. Norint naudoti Portalus, kai kuriuos duomenis būtina nurodyti privalomai, pavyzdžiui, e-pašto adresas, gimimo data. Tačiau Vartotojas turi teisę ištrinti taip pat ir šiuos duomenis, ištrinant savo profilį ir nutraukiant Portalų naudojimą.

Vartotojas turi teisę gauti savo asmens duomenų kopiją, pareikalaujant jos skyriuje "Pagalba". Duomenų kopija bus sudaryta per 7 dienas.

Vartotojas sutinka, kad informacija apie jo seksualinę orientaciją bus matoma kitiems portalo vartotojams ir lankytojams.

Kokią informaciją mes apdorojame?

Registruojantis portaluose, Vartotojas privalo pateikti įvairių rūšių informaciją, kuri bus panaudota tokiems tikslams:
1) Vartotojo sesijos sukūrimui Portaluose (e-pašto adresas, telefono numeris, slaptažodis), prieigos atnaujinimui, jeigu užmirštas slaptažodis. Šie duomenys bus nematomi kitiems Portalų vartotojams.
2) Vartotojo profilyje paskelbti duomenys - pavyzdžiui, gyvenamoji vieta, amžius, ūgis, svoris ir kitos fizinės savybės, interesai, šeimyninė padėtis, seksualinė orientacija, nuotraukas, vaizdo įrašai, buvimo vieta (tiktai jeigu naudoja skyrių "Kortelė"), kalbų mokėjimas. Šie duomenys bus matomi kiekvienam Portalų lankytojui.

Mes apdorojame visą šią informaciją, o taip pat ir tavo paskelbtą turinį Portaluose, pavyzdžiui, dienoraščius, skelbimus, nuotraukas, vaizdo įrašus, renginius, diskusijas, komentarus, grupes.

Mes apdorojame informaciją apie tavo draugus, favoritus, asmenis, kurie yra tavo Juodajame sąraše, asmenis, kurie yra tavo sąraše "Nori su tavimi susipažinti", informaciją apie renginius, į kuriuos tu užsirašei.

Mes apdorojame informaciją apie įtaisus, kuriuos tu naudoji, norint patekti į Portalus (įtaiso rūšis, operacinė sistema, interneto naršyklė, Interneto ryšių operatorius, IP adresas, įtaiso buvimo vieta, prijungimo laikas, Portaluose vykdyti veiksmai.)

Jeigu Tu vykdai mokėjimus Portaluose, mes apdorojame informaciją, kuri susijusi su tavo mokėjimais.

Vartotojai savo profiliuose privalo nurodyti teisingą informaciją. Jeigu Vartotojas per 6 mėnesių laikotarpį daugiau nei 3 kartus keičia informaciją skiltyje “lytis”, jo sąskaita iš portalo ištrinama. Kiekvieną kartą, kai vartotojas keičia informaciją skiltyje “lytis”, vykdomas veiksmas bus matoma jo profilyje ir ši informacija nebus ištrinama, kol tiktai egzistuos vartotojo profilis.

Jeigu Vartotojo profilyje yra akivaizdžiai neteisinga informacija (pavyzdžiui, lytis - moteris, amžius: 90 metų, ūgis: 195 cm, svoris: 50 kg, nori susipažinti su vyriškiu nuo 18 iki 19 metų), Vartotojo profilis ištrinamas.

Jeigu Operatorius gauna skundą, kad koks nors Vartotojas bendraujant su kitais Vartotojais apsimeta tuo, kas nėra (pavyzdžiui, vyriškis apsimeta moterimi), Operatorius turi teisę pareikalauti, kad šis Vartotojas įkeltų (subir) dvi savo nuotraukas, kuriose jo rankoje matomas popieriaus lapas su savo Nick arba ID numeriu Portaluose.

Portalai naudoja slapukus (cookies).

Kokiu tikslu mes apdorojame informaciją?

Mes apdorojame informaciją, siekiant užtikrinti Portalų veikimą, užtikrinti paslaugas ir suteikti Vartotojams galimybę surasti kitus Portalų Vartotojus pagal įvairius kriterijus - amžius, fiziniai duomenys, interesai.

Mes apdorojame informaciją, norint patikrinti tavo identiškumą ir užkirsti kelią Portalų neteisėtam naudojimui, apsaugoti Operatoriaus ir kitų Vartotojų interesus.

Kokios informacijos negalima skelbti portaluose?

Registruojantis Portaluose, draudžiama naudoti tokį vartotojo vardą (Nick), pagal kurį galima būtų atpažinti asmenį, pavyzdžiui
jonas-adomaitis (vardas ir pavardės)
petraitis (pavardė)
irena1975-birzai (vardas, gimimo metai, gyvenamoji vieta)
Profiliai su tokiais vartotojo vardais iš Portalų bus ištrinti.

Draudžiama skelbti kitų žmonių asmens duomenis, kitų žmonių nuotraukas. Jeigu nuotraukoje yra matomas Vartotojas ir dar kiti žmonės, iš visų žmonių būtina gauti leidimą nuotraukos skelbimui Portaluose. Tokia nuotrauka turi būti ženklinama kaip "privati".

Draudžiama skelbti bet kurios rūšies asmeninį Vartotojų susirašinėjimą, netgi tuomet, jeigu neskelbiami į susirašinėjimą įtrauktų asmenų vardai.

Kaip kiti asmenys gali patekti prie tavo informacijos?

Tavo profilyje paskelbta informacija (pavyzdžiui, amžius, lytis, gyvenamoji vieta, fiziniai duomenys, interesai, veikla, draugai, grupės, nuotraukos, vaizdo įrašai ir t.t.) yra prieinama visiems Portalų Vartotojams, o taip pat ir ribotu kiekiu neregistruotiesiems Portalų lankytojams ir paieškos sistemų robotams.

Portalų Vartotojai ir neregistruotieji Portalų lankytojai, tarp jų, paieškos sistemų robotai, gali matyti tavo paskelbtą turinį, pavyzdžiui, komentarus, dienoraščius, diskusijas, renginius, dalyvavimą renginiuose ir kt.

Kiti Vartotojai galės matyti tai, kad tu apžiūrėjai jų profilius arba nuotraukas.

Portaluose galima naudoti opciją "Privačios nuotraukos ir vaizdo įrašai". Nuotraukas, kurios pažymėtos kaip privačios, gali matyti tiktai tie asmenys, kurie gavo tavo leidimą (skyrius "Leidimai (nuotraukos"). Būk labai atsargus su šia opcija, nes ji tiktai paslepia tavo privačių nuotraukų buvimo adresą. Kiekvienas vartotojas, kuriam suteikta prieiga prie tavo privačių nuotraukų, gali jas išsaugoti savo kompiuteryje, nusiųsti bet kuriam šio lapo vartotojui ir bet kuriam asmeniui, kuris šiame lape nesilanko. Kiekvienas asmuo, kuris žino tavo privačių nuotraukų adresą, jas galės apžiūrėti ir nukopijuoti. Jokiu būdu į jokį Interneto resursą neįsikelk ir nesiųsk tokių nuotraukų (nei viešų, nei privačių), kurios tave bet kokiu būdu gali kompromituoti.

Kur laikoma informacija?

Tavo duomenys ir informacija laikoma kompanijos OVH serveriuose Prancūzijoje.

Duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

Atskirai nesusitarus su Vartotoju jo duomenys gali būti perduoti šiems tretiesiems asmenims:
- Lietuvos ir užsienio mokėjimų apdorojimo sistemos, juridinių paslaugų ir finansų apskaitos kompanijos,
- Lietuvos ir užsienio mokesčių administravimo įstaigos,
- Lietuvos ir užsienio kompetentingos teisėsaugos įstaigos.

Šiems tretiesiems asmenims gali būti perduoti duomenys tiktai minimalia ir būtina apimtimi, be to, tiktai tuomet, jeigu jos apsiėmė atitinkamus konfidencialumo įsipareigojimus.

Portalai naudojasi tokių trečiųjų šalių paslaugomis:
- siunčiant e-laiškus Vartotojų e-pašto adresais (trečioji šalis turi prieigą prie Vartotojo e-pašto adreso ir nusiųsto e-laiško turinio),
- siunčiant SMS teksto žinutes į Vartotojų mobiliuosius telefonus (trečioji šalis turi prieigą prie Vartotojo telefono numerio ir nusiųsto SMS turinio),
- norint gauti CDN (content delivery network) ir atvirkštinio proxy serverio paslaugas (tai būtina, siekiant užtikrinti Portalų greitesnį ir saugesnį veikimą).


Bendravimas su Vartotojais e-paštu ir telefonu

Operatorius negavęs Vartotojo leidimo nesiunčia Vartotojui komercinės informacijos arba kitos rūšies nepareikalautos informacijos, tačiau pasilieka teisę susisiekti su Vartotoju e-paštu arba telefonu tais atvejais, kurie liečia jo sąskaitą/profilį, saugumą arba svarbius Portalų darbo, sąlygų arba privatumo politikos pakeitimus.

Duomenų ištrynimas iš Portalų

Jeigu Portalų Vartotojas deaktyvuoja savo sąskaitą, kiti vartotojai daugiau nebegali apžiūrėti jo profilio. Per 10 dienų Vartotojas turi teisę ir vėl aktyvuoti savo sąskaitą. Tai vykdant, būtina sudaryti naują sesiją su savo vartotojo vardu ir slaptažodžiu. Jeigu tai neįvykdoma, po 10 dienų Vartotojo sąskaita ir profilis ištrinamas visiškai.

Jeigu Vartotojas nori ištrinti savo profilį iškart kai sąskaita deaktyvuota, tai galima įvykdyti, rašant e-pašto adresu. Pareikalavimas privalo būti atsiųstas iš to e-pašto adreso, kuris yra Vartotojo sąskaitoje.

Siekiant išvengti sukčiavimo ir neteisėtos veiklos (pavyzdžiui, trečiasis asmuo bet kokiu būdu pavogė Vartotojo slaptažodį ir ištrina jo sąskaitą), Operatorius per 90 dienų po sąskaitos ištrynimo gali išsaugoti tokią informaciją apie Vartotoją: - e-pašto adresas,
- telefono numeris,
- IP adresai,
- atlikti veiksmai Portaluose.

90 dienų po to, kai ištrinta sąskaita/profilis, Vartotojas negalės sukurti naujos sąskaitos su tuo pačiu telefono numeriu.

Po to, kai ištrinta sąskaita/profilis, gali būti neištrinami laiškai, kuriuos Vartotojas nusiuntė kitiems Vartotojams, jo komentarai kitų Vartotojų galerijose, dienoraščiuose, diskusijose ir kitur.

Po to, kai ištrinta sąskaita/profilis, asmens duomenys gali būti apdorojami, jeigu tai numato galiojantys įstatymai.

Kadangi Portalai naudojasi CDN paslaugomis, vartotojo nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti saugomi keliuose serveriuose įvairiose pasaulio vietose, todėl, ištrynus šiuos failus, jie kurį laiką dar gali būti prieinami Vartotojams, kol nebus ištrinti iš visų serverių.

Jeigu Vartotojas pažeidžia Portalų naudojimo taisykles, Operatorius turi teisę ištrinti Vartotojo sąskaitą/profilį netgi tuomet, jeigu jis naudojasi mokamomis paslaugomis. Pinigai už paslaugas tokiu atveju negrąžinami.

Jeigu Vartotojas Portaluose vykdė veiksmus, kurie prieštarauja Portalų naudojimo taisyklėms arba Privatumų politikai, Operatorius turi teisę užblokuoti jo telefono numerį, neleidžiant sukurti naujos sąskaitos/profilio su tuo pačiu telefono numeriu. Tokiu atveju užblokuotas telefono numeris nesusiejamas su bet kokiais kitais asmens duomenimis iš ištrintos sąskaitos/profilio.

Kas apdoroja duomenis? Kaip galiu susisiekti su duomenų tvarkytoju.

Duomenis apdoroja Operatorius. Spausk čia, norint matyti adresą ir e-pašto adresą. Operatorius bet kuriuo gali momentu pakeisti šias taisykles. Vartotojas bus informuotas apie esminius pakeitimus.

24/05/2018
© Gaynet.lt. Visos teisės saugomos.
Kontaktai  |   Reklama  |   Taisyklės  |  Privatumo politika  |  

Svetainėje naudojami slapukai. Naršydami toliau Jūs sutinkate su mūsų privatumo politika.